sluier moslima

Het gebed van een moslima zonder hidjaab (sluier)

Het gebed van een moslima zonder hidjaab (sluier)

Shaykh al-Islaam Abdil-‘Aziez ibn Baaz – رحمه الله – werd gevraagd:

Wat is de regelgeving over een niet gesluierde vrouw of een vrouw die niet volgens de shari’ah gesluierd is, waarvan bijvoorbeeld nog een gedeelte van het haar of been om één of andere reden zichtbaar is, terwijl zij wel noodgedwongen moet bidden?

Antwoord:

Ten eerste moet men weten dat de hidjaab een verplichting is voor de vrouw. Het is voor haar niet toegestaan om de hidjaab te laten of er gemakzuchtig mee om te gaan. Als de gebedstijd is aangebroken en zij is niet gesluierd of op gepaste wijze bedekt dan kan haar situatie in de volgende bijzonderheden worden verdeeld:

Als zij niet gesluierd is of op gepaste wijze bedekt is door omstandigheden die haar hiertoe dwingen, dan mag zij bidden in de staat waarin zij zich op dat moment bevindt. Haar gebed is correct en ze heeft geen zonde begaan. Allaah ﷻ heeft gezegd:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allaah belast een persoon niet meer dan zijn vermogen.” [Soerah Al-Baqarah 2: 286]

En Hij ﷻ heeft ook gezegd:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“En vreest Allaah zoveel als jullie kunnen.” [Soerah At Taghaaboen 64: 16]

Indien zij niet gesluierd of op gepaste wijze bedekt is uit vrije wil of omdat ze gewoontes en tradities wil volgen; en als het gebrek van hidjaab betekent dat ze alleen haar gezicht en handen niet heeft bedekt, dan is haar gebed geldig. Ze begaat echter wel een zonde als ze dit in het bijzijn van vreemde mannen doet.

Indien zij haar benen, armen, hoofdhaar et cetera onbedekt laat, dan is het voor haar niet toegestaan om in deze staat de salaat te verrichten. Als ze in deze staat bidt dan is haar gebed ongeldig. Ze heeft dan een zonde op twee punten begaan. Ten eerste begaat ze een zonde omdat ze publiekelijk ontsluierd is en ten tweede omdat ze de salaat in deze staat verricht.

Genomen uit het boek: [Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw, blz. 72 – 73 | Vertaald door Um Houdhayfa Bendaoud]

Lees ook:

Advies aan de vrouwen

sluier moslima