Het verwelkomen van de maand Ramadan

Hoe was de situatie van de Sahaba — moge Allaah tevreden over hen zijn — als het gaat om het verwelkomen van deze voortreffelijke maand?

Shaykh ibn Uthaymien zei:

De situatie van de Sahaba — moge Allaah tevreden over hen zijn — in de seizoenen van goedheden: tijdens Ramadaan, de tien (dagen) van dhul Hidjah en tijdens andere seizoenen van goedheden, was dat zij de meest waakzame mensen waren om de tijden goed te benutten met het gehoorzamen aan Allaah عز وجل, omdat dit ook tot de goedheid behoort die de profeet ﷺ heeft bevestigd in zijn uitspraak:

“De beste der mensen zijn mijn generatie, daarna degenen die hen opvolgen en daarna degenen die hen opvolgen”.
(Sahih Bukhari 3651)

Zo horen wij hen na te doen in dit soort zaken, wij dienen er alert op te zijn dat wij de seizoenen goed benutten om het goede te verrichten en het slechte te vermijden. Want het werkelijke (nuttige) leven van een mens is datgene wat hij heeft besteed aan het gehoorzamen aan Allaah. Daarom zie je dat een persoon ondervindt dat alles wat geweest is, of alles wat eerder dan zijn huidige tijd in de wereld was geweest, alsof dat niets is, zoals Allaah de verhevene zei:

“Alsof zij, op de dag waarop zij zullen zien wat hen (aan bestraffing) is beloofd, slechts een moment van de dag zijn gebleven.”
(Al Ahqaaf 35)

Jij bent, wanneer jouw leven eindigt, net als jouw toestand op dit ogenblik wanneer je oplet, nadenkt en overpeinst. Oftewel, als jouw leven eindigt, zul je niets bij je vinden van jouw dunya (wereldse), alsof het voorbij is gegaan net of het dromen waren. Maar als jij deze waardevolle tijd hebt benut met het gehoorzamen aan Allaah, heb jij in feite gewonnen. Allaah de Verhevene zei:

“Bij de tijd. Waarlijk, alle mensen verkeren in verlies. Behalve degenen die geloven, en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”

Fatawa Nur ‘Ala Darb 7/175
Vertaald door Ibnkhalifa
DeSunnah