Hadj Qur'aan aya

Adviezen aan de pelgrims die op het punt staan Hadj te verrichten

Hadj Qur'aan aya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviezen aan de pelgrims die op het punt staan Hadj te verrichten

Dit zijn een aantal adviezen en nuttige tips waarvan ik (Shaykh Al-Albaanie) mijn broeders, die op het punt staan om Hadj te verrichten, wil voorzien.

Ten eerste: De pelgrim dient zijn Heer te vrezen en hij dient zijn uiterste best te doen om niet te verzeilen in wat Allaah heeft verboden. Allaah de Verhevene zegt immers:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
“De Hadj is in bekende maanden. Wie zich dan heeft verplicht tot het verrichten van de Hadj daarin, moet zich tijdens de Hadj onthouden van geslachtsgemeenschap, zondigheid en twist.”
[Soerah Al-Baqarah 2:197]

En de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Wie Hadj verricht en daarin geen geslachtsgemeenschap heeft en ook geen zondigheid begaat, keert terug van zijn zonden net als de dag waarop zijn moeder hem ter wereld heeft gebracht.”

De Hadj van degene die zich aan het voorgaande houdt is een Hadj Mabrur. De Profeet ﷺ zegt daarom ook:

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
“Een Hadj Mabrur heeft geen andere beloning dan het Paradijs.”
[Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Muslim en anderen van Abu Hurairah رضي الله عنه. Zie Silsilat-ul-Ahaadeeth As-Saheehah nr. 1200 en ook Al-Irwaa’ nr. 769]

Vanwege bovengenoemde is het noodzakelijk om de pelgrim te duiden op zaken die andere pelgrims begaan, vanwege hun dwaling of onwetendheid..

Uit het boek ‘De Rituelen van de Hadj en de ‘Umrah volgens de Qor’aan, de Soennah en de overleveringen van de Vrome Voorgangers’ p. 9-10 van Shaykh Al-Albaanie رحمه الله | Vertaald door Abu Noor Mohamed Bendaoud