Over ons

Welkom op onze website!

Een kennismaking met de islam.

Alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en vergeving.

Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onze eigen zielen en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah geleid wordt, kent geen misleider. en wie door Hem op een dwaalspoor wordt gebracht, kent geen leider. Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allaah alleen: Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed ( sallalahoe wa selam, vrede zij met hem) Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. moge Allaah vrede en veel zegeningen neerzenden over hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Deze website heeft als doel; moslims en niet moslims te informeren over de Islam.

Stuur het door aan familie en vrienden ; “Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt.” [Sahih Moslim]