AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #2

AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #2
Beste broeders en zusters,
In het vorige bericht over de gezegende eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah, hebben we gezien hoe belangrijk deze dagen zijn, en welke geweldige positie ze hebben bij Allaah de Verhevene.
Ik heb toen beloofd om in het volgende bericht nader in te gaan op de daden van aanbidding die de moslim kan verrichten tijdens deze gezegende dagen.
Voordat ik deze daden benoem, wil ik graag opmerken dat de Moslim zich dient in te spannen om deze aanbiddingen te verrichten, en zijn best moet doen om de verschillende aanbiddingen af te wisselen. Hij benut de dagen en nachten gedurende dit seizoen om zijn ziel te zuiveren en dichter bij Allaah te komen.
Hieronder een aantal van deze aanbevolen daden:
1) Het verrichten van de grote en kleine bedevaart (Hadj en ‘Umrah). Als de Moslim voldoet aan de voorwaarden van de bedevaart en vrij is van de belemmeringen ervan, dan is het verplicht voor hem om zich ernaar te haasten zonder uitstel. Dit is overigens de meest nobele daad die men kan verrichten gedurende deze dagen. De Profeet ﷺ belooft degene die de bedevaart op de voorgeschreven manier verricht, zich onthoudt van gemeenschap met zijn vrouw(en), en wegblijft van zondigheid, dat al zijn zonden worden vergeven. Met andere woorden: hij is dus als herboren! Om deze reden zegt de Profeet ﷺ ook dat het paradijs de enige passende beloning is voor deze bedevaartganger.
2) Het uitspreken van de takbier. Het is van de Soennah om gedurende deze dagen herhaaldelijk de takbier uit te spreken. Hiervoor zijn verschillende bewoordingen mogelijk, zoals: “Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa Ilaaha Illallaah. Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar, Walillaahil-7amd.”
Dit kan men overigens doen op alle plekken waar het is toegestaan om Allaah te gedenken: in de moskee, op straat, thuis, op de markt, etc.
Deze algemene takbier begint met de eerste dag van Dhul-Hidjah en eindigt met het 3asr-gebed van de dertiende dag.
Volgens veel geleerden is er naast deze algemene takbier ook nog sprake van een specifieke takbier. Deze wordt uitgesproken na de verplichte gebeden vanaf het fadjr-gebed op de dag van 3arafah (de negende van de maand) tot het 3asr-gebed van de dertiende dag.
3) Het vasten: tot de goede daden van aanbidding die de Moslim gedurende de eerste NEGEN dagen van deze maand kan verrichten, is het vasten, omdat de Profeet  ﷺ dit ook heeft gedaan. Het is overigens verboden om de tiende dag, dat is de dag van het offerfeest, te vasten.
Uiteraard is er gedurende deze tien dagen ruime gelegenheid voor nog meer daden van aanbidding. Daarom zal ik in het volgende bericht – met de Wil van Allaah – nog een drietal andere aanbiddingen benoemen.
Abu Noor, Mohamed Bendaoud