4 Er zijn geen specifieken rituelen om de ramadan mee te verwelkomen..

4. Er zijn geen specifieke rituelen om de ramadan mee te verwelkomen…
Sheikh ibn Baaz – moge Allaah hem genadig zijn – werd gevraagd: ‘Zijn er specifieke voorgeschreven zaken waarmee de moslim ramdan moet verwelkomen?’
Hij antwoordde: ‘…Ik weet van niets specifieks om ramadan te verwelkomen, behalve dat de moslim hem vreugdevol, blij en opgetogen verwelkomt.
Bovendien dient hij Allaah te bedanken omdat Hij hem ramadan heeft laten bereiken, en hem in staat heeft gesteld om tot de levenden te behoren, die wedijveren in de goede daden. Het bereiken van ramadan is ongetwijfeld een geweldige gunst van Allaah…
Het is voor de moslim voorgeschreven om deze nobele maand te verwelkomen met oprecht berouw, en zich voor te bereiden op het vasten ervan en het bidden tijdens zijn nachten, met een zuivere intentie en een waarachtige daadkracht.’
*Uit een fatwa van de sheikh, zie zijn fataawa (15/9).
-??????? ????????-